fbpx

Pogrzeby

DOUBLE WINGS

Gdy Słowo staje się ostateczną odpowiedzią

Każda historia ludzkiego życia jest w jakimś sensie „niedokończona”. Każdy umiera „przed czasem”, nie w porę, za wcześnie. Epilog naszego życia pisany jest już nie naszą ręką i pod naszą fizyczną nieobecność. I jeśli nawet objawiana jest światu nasza ostatnia wola, to nie nasz głos już ją proklamuje.

Spotkanie u granic życia na nowo rodzi pytania o jego wartość i sens. Pryzmat śmierci zmienia nasz sposób widzenia wszystkiego, co za nami i wszystkiego, co przed nami. I nowej wagi nabiera to, co naprawdę ważne. Relatywizuje się też znaczenie naszych powszednich zmartwień, a bliscy odnajdują właściwe im prawo obywatelstwa w naszych sercach.

Śmierć zmienia wszystko. Choć nie wszystko kończy.

Nad grobem jak nigdy lubimy słuchać opowieści o życiu. Odnawiamy wiarę, że z nadejściem śmierci ono się tylko zmienia. Dlatego milczenie nie jest najpiękniejszą z pieśni, a samotność właściwym wyrazem przywiązania i hołdem dla zmarłego.

W Twoje ręce oddano możliwość dopowiedzenia tych słów, które zamykają rozdział. Jeśli nawet nie wyjaśnią wszystkich kwestii, nie dokończą niedokończonego, to przynajmniej pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie „co teraz?”.

Dramat trwa. Opowieść o życiu kreśli nowe historie. Potrzeba nam wszystkim umocnienia nadziei, że ich kres ma wspólne ujście w nieogarnionym morzu nieśmiertelnego.

Sylwester Laskowski
Double Wings