13 oryginalnych sposobów
na wybór nowej Pary Młodej

Wybór nowej Pary Młodej to urocza tradycja. I choć raczej nikt jej na poważnie nie bierze, to zabawa w związku z tym może być przednia (sam osobiście zawsze bardzo lubiłem walczyć o muchę – i o nową Pannę Młodą, rzecz jasna :).

Sposób przeprowadzenia tej zabawy, a więc i ostateczny jej kształt zależy od odpowiedzi na kilka kluczowych pytań.

1. Kto rzuca do kogo?

Dość powszechnie przyjęło się, że Panna Młoda rzuca (zwykle) swój welon pannom, zgromadzonym w jej pobliżu na różne sposoby (o tym za chwilę). Pan Młody zaś rzuca musznik kawalerom. Możliwe są jednak i inne wersje. Najpierw jednak opiszę tę powszechnie spotykaną.

1.1 Młoda rzuca welon pannom, Młody rzuca musznik kawalerom

Interpretacja: Młodzi rozstają się z przymiotami swego panieństwa/kawalerstwa przekazując je młodszym z życzeniami szczęścia.

Zalety: Wersja najbardziej chyba popularna, a więc nikogo nie zaskoczy (w niepozytywny sposób), nie wzbudzi kontrowersji.

Wady: No właśnie… wersja najbardziej popularna, a więc niczego nowego (w sensie formy) nie wnosi.

1.2 Młoda rzuca musznik kawalerom, Młody rzuca welon pannom

Dobrze jest, jeśli wersja ta jest wcześniej poprzedzona wzajemnym przekazaniem sobie(wzajemnym obdarowaniem) przez Parę Młodą przymiotów stanu bezżennego lub poprzedzone zdejmowaniem przez Pannę Młodą musznika Panu Młodemu i welonu Pannie Młodej przez Pana Młodego. Jest to wówczas sensowne (i logiczne) uzasadnienie, dlaczego nagle w rękach Młodego znajduje się welon, a w rękach Młodej musznik. Analogicznie będzie w następnym punkcie.

Interpretacja: Jeśli rekwizyt znalazł się w rękach na skutek obdarowania (np. Młody otrzymał welon od Młodej), rzucanie go osobom płci przeciwnej nabiera znaczenia płodności daru – dar miłości (Pary Młodej) rodzi zaproszenie do miłości dla innych i im tę miłość zapowiada. Jeśli rekwizyt był wcześniej zdobyty (np. w ramach zmagań w wersji dla śmiałków), wówczas rzucanie go osobom płci przeciwnej staje się ekspresją radości i swoistego triumfu ze zwycięstwa w zmaganiach. Jest też bezpośrednią inspiracją dla „walczących” (panien i kawalerów) o podjęcie równie gorliwych zmagań najpierw o złapanie rekwizytu, a potem o przyszłą miłość.

Zalety: Oryginalność. Nie wykluczone też, że Młodym łatwiej będzie zmotywować osoby płci przeciwnej, niż tej samej płci do walki o rekwizyty (zdarza się wszak, że welon tudzież musznik nie wiedzieć czemu lądują na ziemi).

Wady: Nietypowość. Rodzi to też możliwość niekorzystnych interpretacji w stylu „Młody wyrzuca dar otrzymany (czy zdobyty) od Młodej”. Dlatego wersja ta wymaga właściwego wprowadzenia i uzasadnienia.

1.3 Młoda rzuca musznik pannom, Młody rzuca welon kawalerom

Interpretacja: W tej wersji silniejszy akcent względem poprzedniej kładziony jest na samo znaczenie rekwizytu. Gdy Młoda rzuca welonem (Młody musznikiem), welon (musznik) staje się symbolem porzucanego panieństwa (kawalerstwa). Gdy Młoda rzuca musznikiem (Młody welonem), musznik staje się symbolem pozyskanego męża (żony).

Zalety: Oryginalność. Większe podkreślenie nie tego, co się porzuca (panieństwo, kawalerstwo), ale tego, co się zdobywa (mąż, żona).

Wady: Nietypowość. Niebezpieczeństwo krzywych interpretacji w stylu „Młoda daje dostęp pannom do Pana Młodego” itp.

1.4 Młoda rzuca welon kawalerom, Młody rzuca musznik pannom

Interpretacja: Pożegnanie panieństwa/ kawalerstwa. Rzucany rekwizyt staje się symbolem swoistego opuszczenia przez Pannę Młodą kawalerów, a przez Pana Młodego panien – wymownym symbolem ślubowania wierności i wyłączności w miłości małżeńskiej. Natomiast rekwizyt złapany jest symbolem pozyskania przez określoną pannę kawalera (którego symbolizuje musznik), a przez kawalera – panny (symbolizowanej przez welon).

Zalety: Oryginalność. Wersja ta umożliwia odegranie swoistych zaślubin nowej pary młodej, poprzez zakładanie przez nowego pana młodego welonu nowej pani młodej i musznika przez nową panią młodą nowemu panu młodemu.

Wady: Nietypowość. Welon może nie przetrwać walki kawalerów, jeśli do niej dojdzie. Nie wykluczone też, że kawalerowie, bardziej świadomi, o co walczą (welon jest symbolem bardziej wyrazistym niż musznik, czy mucha), nie będąc zainteresowanymi rychłym ożenkiem (a to sytuacja wśród mężczyzn powszechna) – walki o rekwizyt wcale nie podejmą.

2. Rzucamy czym i czy w ogóle?

2.1 Rzucanie welonem i musznikiem

W najprostszej wersji rzucamy welonem i musznikiem (muchą, krawatem). W tej wersji panny i kawalerowi walczą o złapanie jednego rekwizytu. Doświadczenie pokazuje, że owa walka nie zawsze jest gorliwa.

2.2 Poszukiwanie welonu i musznika

Na chwilę panny i kawalerowie opuszczają salę.

W tym czasie Młodzi chowają gdzieś rekwizyty. Zadaniem kawalerów i panien jest je odnaleźć. Ci, którym to się uda, zostają nową parą młodą. W przypadku, gdy dwie osoby tej samej płci odnajdą jednocześnie welon i musznik zabawę się powtarza.

2.3 Podawanie po kole

Panny i kawalerowie ustawiają się w dwa koła. Po czym rekwizyty (welon i musznik) przekazywane są pomiędzy nimi tyle razy, ile łącznie lat mają Młodzi. Na kim się przekazywanie zatrzyma, ten się staje nowym Młodym.

2.4 Wersja mieszana

Panny szukają bukietu, a panowie podają po kole.

2.5 Rekwizyty z karteczkami

Alternatywnym rozwiązaniem może być:

Rzucanie np. kwiatami (do panien) i muchami (krawatami) do kawalerów. W tej wersji do każdego z kwiatów, każdej z much przyczepiona jest karteczka z zapowiedzią najbliższych wydarzeń w przyszłości. Tylko jedne z nich zapowiadają rychłe małżeństwo i one wskazują na nową parę młodą.
Przebijanie kolejnych balonów, w których znajdują się karteczki z zapowiedzią przyszłości.

3. Rzucamy kiedy?

3.1 Równocześnie

Młodzi jednocześnie, na sygnał dany przez Wodzireja lub sobie nawzajem, w tym samym momencie rzucają rekwizytem. W tej wersji Młodzi mogą mieć odsłonięte oczy.

Zalety: Nie ma możliwości uzależniania swojego zaangażowania w łapanie (np. przez kawalera) od tego, która z osób płci przeciwnej (która panna) złapała wcześniej rekwizyt (welon). Unika się w ten sposób niezbyt miłego momentu, kiedy to po wyborze nowej Pani Młodej… żaden z kawalerów nie kwapi się by złapać muchę.

Wady: Nie ma możliwości obserwowania osób płci przeciwnej, przez osoby biorące udział w zabawie. Zmniejsza się też motywację do gorącej rywalizacji (zwłaszcza w przypadku kawalerów), jeśli nową panną młodą miałaby zostać szczególnie urodziwa panna.

3.2 Sekwencyjnie

Wskazane jest, by w tej wersji Młodzi mieli zasłonięte oczy (zawiązane, lub zasłonięte przez świadków). Możliwe są oczywiście dwa przypadki, choć pierwszy zdaje się być bardziej popularny (aż sam jestem ciekaw samopoczucia panów w przypadku, gdyby to oni mieliby pierwsi).

Najpierw wybiera się nową pannę młodą, a potem pana młodego
Najpierw wybiera się nowego pana młodego, a potem pannę młodą.
Zalety i Wady odwrotne względem wcześniej omawianego przypadku.

4. Rzucamy gdzie?

4.1 Młodzi otoczeni okręgiem przez nowych kandydatów

W zależności od wersji „kto rzuca do kogo” panny otaczają okręgiem pannę młodą (lub pana młodego), a kawalerowie (lub panny) otaczają okręgiem pana młodego. Kółka kręcą się w rytm muzyki i na sygnał dany przez Wodzireja lub przez Młodych sobie nawzajem, Młodzi wyrzucają rekwizyty za siebie (lub do góry).

4.2 Nowi kandydaci ustawiają się za Młodymi

Możliwe są tu co najmniej trzy wersje. Nowi kandydaci (panny i panowie):

1. Stoją za Młodymi (Młodzi siedzą naprzeciwko siebie)

2. Kucają za Młodymi

3. Stoją lub kucają w pewnej (co najmniej o parę kroków oddalonej) odległości, po czym muszą do welonu lub musznika dobiec.

5. Co się stanie z tymi, którzy złapią?

Poniższe dwa sposoby można stosować wymiennie. Tzn. zacząć np. od sposobu 5.1, a w przypadku braku chętnych do walki ogłosić sposób 5.2.

Można też nie informować w ogóle uczestników zabawy, że rozgrywają sposób 5.2, po czym tuż złapaniu rekwizytów zaskoczonym zwycięzcom powiedzieć: „Państwu już dziękujemy” 🙂

5.1 Zostają nową Parą Młodą

Zalety: Wybór nowej Pary Młodej dokonuje się szybko. Nagroda dla walecznych.

Wady: To klasyczne rozwiązanie i najczęściej spotykane, a więc i mało oryginalne.

5.2 Odpadają, a zabawa toczy się dalej 😉

Ważne w tej wersji jest to, by do zabawy przystąpiła jednakowa liczba panien i kawalerów.

Zalety: Oryginalność i element zaskoczenia.

Wady: Zabawa trwa dłużej. Nagradzani są też najbardziej nieruchliwi zawodnicy (choć to akurat może być też i zaletą 🙂

Jeśli choć jeden pomysł przypadł Ci do gustu – kliknij proszę lajka lub plusika, albo napisz krótki komentarz. Informacja zwrotna to rzecz miła i cenna.

Dziękuję! 🙂

Sylwester Laskowski
Wodzirej Double Wings

Zobacz więcej

Inspiracje do pomnika miłości

Inspiracje do pomnika miłości

Wodzireje Double Wings Inspiracje do pomnika miłości Kreatywność czasem nie ma granic. Od prostych, bardzo czytelnych i dla wszystkich zrozumiałych symboli, po totalnie odjechanem i mega abstrakcyjne układy – bywa naprawdę fajnie. Poniżej znajdziecie parę wybranych...

Zabawa oczepinowa: Pomnik Miłości

Zabawa oczepinowa: Pomnik Miłości

Wodzireje Double Wings Zabawa oczepinowa - Pomnik Miłości Pomnik miłości, to pierwsza z konkretnych propozycji zabaw oczepinowych, jaką chciałbym Ci przedstawić. A rzecz się ma następująco. Po jednej stronie sali gromadzą się wszystkie kobiety i dziewczęta razem z...

Konkursy i zabawy na wesele – generalne założenia

Konkursy i zabawy na wesele – generalne założenia

Wodzireje Double Wings Konkursy i zabawy na wesele generalne założenia W trzech kolejnych lekcjach przedstawię Ci propozycje zabaw oczepinowych zasadniczo adresowanych do Waszych gości. Podzielę je na trzy zasadnicze grupy: Konkursy taneczne Konkursy artystyczne...

Tekst zabawy weselnej „Kareta”

Tekst zabawy weselnej „Kareta”

Wodzireje Double Wings Tekst zabawy weselnej „Kareta” Poniżej przedstawiam przykładowe dwa warianty tekstu do zabawy „Kareta”. Na marginesie – zabawy „Kareta” na wesele nie polecam! Przytaczam tekst tej zabawy jedynie jako uzupełnienie do artykułu „Kareta, czy Cyrk...

Test poznania i zgodności – przykładowe pytania

Test poznania i zgodności – przykładowe pytania

Wodzireje Double Wings Test poznania i zgodności przykładowe pytania Dla inspiracji lub do bezpośredniego wykorzystania przedstawiam przykładowe pytania na „Test poznania i zgodności„. Pamiętasz: Młodzi siedzą tyłem do siebie, w rękach mają buty, jeden Młodej drugi...

7 Konkursów artystycznych na Oczepiny

7 Konkursów artystycznych na Oczepiny

Wodzireje Double Wings 7 Konkursów artystycznych na Oczepiny Gdybyś miał w tym względzie wątpliwości, to cierpliwie, systematycznie i z miłością powtarzaj sobie „Mam talent. Mam talent. Mam talent…” A potem do dzieła! 🙂 Poniżej przedstawiam 7 propozycji, każda z innej...

10 Konkursów tanecznych na Oczepiny

10 Konkursów tanecznych na Oczepiny

Wodzireje Double Wings 10 konkursów tanecznych na Oczepiny Konkursy taneczne wyjątkowo dobrze nadają się do tego, by łączyć je w grupy. Pary, które przejdą zwycięsko (nie odpadną) przez jeden taniec biorą udział w kolejnym. Poniżej przedstawiam kilka propozycji. 1....

Taniec dobrych rad i zbieranie na wózek

Taniec dobrych rad i zbieranie na wózek

Wodzireje Double Wings Taniec dobrych rad i zbieranie na wózek Taniec dobrych rad może zastąpić tzw. „zbieranie na wózek”. Można go też z nim połączyć. Na czym polega „zbieranie na wózek” wiesz pewnie, ale dla pewności pokrótce opiszę. Zbieranie na wózek Świadkowie...

Ile powinny trwać oczepiny na weselu?

Ile powinny trwać oczepiny na weselu?

Wodzireje Double Wings Ile powinny trwać oczepiny na weselu? Odpowiedź jest prosta – tyle, żeby nikt w ich trakcie nie zasnął. 😉 Traktując jednak pytanie poważnie, odpowiem w następujący sposób. Wszystko zależy od tego, co pod hasłem „oczepiny się kryje” i jak dużo...

Problem zabaw o podtekście erotycznym na weselu

Problem zabaw o podtekście erotycznym na weselu

Wodzireje Double Wings Problem zabaw o podtekście erotycznym na weselu Seks jest dobry. Ludzka płciowość jest dobra. Kobiecość i męskość oraz wzajemne postrzeganie siebie jako atrakcyjnych i pożądanych – są dobre. Seks jest szczególnym językiem miłości. Językiem...

12 oryginalnych sposobów na zdjęcie welonu i musznika

12 oryginalnych sposobów na zdjęcie welonu i musznika

Wodzireje Double Wings 12 oryginalnych sposobów na zdjęcie welonu i musznika Zdjęcie welonu i musznika to moment kluczowy dla Oczepin. Opuściliście Rodziców – czas być jednym ciałem. Zdjęcie welonu i musznika to właśnie oznacza. Sposobów zdjęcia welonu i musznika może...

9 Konkursów zręcznościowych na Oczepiny

9 Konkursów zręcznościowych na Oczepiny

Wodzireje Double Wings 9 Konkursów zręcznościowych na Oczepiny Czas na ostatnią z części „tryptyku konkursów”. Była mowa o konkursach tanecznych. Była mowa o konkursach artystycznych. Czas na konkursy zręcznościowe. Jeśli pomysły Ci się spodobają – kliknij proszę...

Oczepinowa Sztuka Weselna – kuluary napisania

Oczepinowa Sztuka Weselna – kuluary napisania

Wodzireje Double Wings Oczepinowa Sztuka Weselna kuluary napisania Tę sztukę napisałem na własne wesele. To był czas, gdy jeszcze pisałem wiersze 😉 Zagraliśmy ją razem z Łukaszem Dzierżanowskim, Mariuszem Wróblem, Andrzejem Piotrowskim, no i oczywiście Magdą, moją...

KARETA, czy CYRK? Którą z zabaw wybrać na wesele?

KARETA, czy CYRK? Którą z zabaw wybrać na wesele?

Wodzireje Double WingsKARETA, czy CYRK? Którą z zabaw wybrać na wesele?„Karateta” i „Cyrk”, czy jak kto woli „Wyprawa do ZOO”. Zabawy w pewnej mierze podobne i oparte o ten sam zasadniczy pomysł. Obie zabawy organizowane są zwykle podczas oczepin. Obie angażują kilka...

Te stresujące oczepiny – cz. 2.

Te stresujące oczepiny – cz. 2.

Wodzireje Double WingsTe stresujące oczepiny - cz. 2.Dziś o dwóch bardzo ciekawych zabawach, które osobiście bardzo lubię, a które z powodzeniem możemy wykorzystać na oczepinach. Pierwsza z nich była pośrednio wspomniana w poprzednim wpisie i można ją stosować jako...

Te stresujące oczepiny

Te stresujące oczepiny

Wodzireje Double WingsTe stresujące oczepinyW czasie przedweselnych przygotowań nadchodzi taki moment, w którym dociera do Was, że na Waszym weselu odbędą się oczepiny. I jest to, zdaje się, jedno z najbardziej stresujących odkryć 🙂 W ciągu kilku chwil przywołujecie z...