13 oryginalnych sposobów
na wybór nowej Pary Młodej

Wybór nowej Pary Młodej to urocza tradycja. I choć raczej nikt jej na poważnie nie bierze, to zabawa w związku z tym może być przednia (sam osobiście zawsze bardzo lubiłem walczyć o muchę – i o nową Pannę Młodą, rzecz jasna :).

Sposób przeprowadzenia tej zabawy, a więc i ostateczny jej kształt zależy od odpowiedzi na kilka kluczowych pytań.

1. Kto rzuca do kogo?

Dość powszechnie przyjęło się, że Panna Młoda rzuca (zwykle) swój welon pannom, zgromadzonym w jej pobliżu na różne sposoby (o tym za chwilę). Pan Młody zaś rzuca musznik kawalerom. Możliwe są jednak i inne wersje. Najpierw jednak opiszę tę powszechnie spotykaną.

1.1 Młoda rzuca welon pannom, Młody rzuca musznik kawalerom

Interpretacja: Młodzi rozstają się z przymiotami swego panieństwa/kawalerstwa przekazując je młodszym z życzeniami szczęścia.

Zalety: Wersja najbardziej chyba popularna, a więc nikogo nie zaskoczy (w niepozytywny sposób), nie wzbudzi kontrowersji.

Wady: No właśnie… wersja najbardziej popularna, a więc niczego nowego (w sensie formy) nie wnosi.

1.2 Młoda rzuca musznik kawalerom, Młody rzuca welon pannom

Dobrze jest, jeśli wersja ta jest wcześniej poprzedzona wzajemnym przekazaniem sobie(wzajemnym obdarowaniem) przez Parę Młodą przymiotów stanu bezżennego lub poprzedzone zdejmowaniem przez Pannę Młodą musznika Panu Młodemu i welonu Pannie Młodej przez Pana Młodego. Jest to wówczas sensowne (i logiczne) uzasadnienie, dlaczego nagle w rękach Młodego znajduje się welon, a w rękach Młodej musznik. Analogicznie będzie w następnym punkcie.

Interpretacja: Jeśli rekwizyt znalazł się w rękach na skutek obdarowania (np. Młody otrzymał welon od Młodej), rzucanie go osobom płci przeciwnej nabiera znaczenia płodności daru – dar miłości (Pary Młodej) rodzi zaproszenie do miłości dla innych i im tę miłość zapowiada. Jeśli rekwizyt był wcześniej zdobyty (np. w ramach zmagań w wersji dla śmiałków), wówczas rzucanie go osobom płci przeciwnej staje się ekspresją radości i swoistego triumfu ze zwycięstwa w zmaganiach. Jest też bezpośrednią inspiracją dla „walczących” (panien i kawalerów) o podjęcie równie gorliwych zmagań najpierw o złapanie rekwizytu, a potem o przyszłą miłość.

Zalety: Oryginalność. Nie wykluczone też, że Młodym łatwiej będzie zmotywować osoby płci przeciwnej, niż tej samej płci do walki o rekwizyty (zdarza się wszak, że welon tudzież musznik nie wiedzieć czemu lądują na ziemi).

Wady: Nietypowość. Rodzi to też możliwość niekorzystnych interpretacji w stylu „Młody wyrzuca dar otrzymany (czy zdobyty) od Młodej”. Dlatego wersja ta wymaga właściwego wprowadzenia i uzasadnienia.

1.3 Młoda rzuca musznik pannom, Młody rzuca welon kawalerom

Interpretacja: W tej wersji silniejszy akcent względem poprzedniej kładziony jest na samo znaczenie rekwizytu. Gdy Młoda rzuca welonem (Młody musznikiem), welon (musznik) staje się symbolem porzucanego panieństwa (kawalerstwa). Gdy Młoda rzuca musznikiem (Młody welonem), musznik staje się symbolem pozyskanego męża (żony).

Zalety: Oryginalność. Większe podkreślenie nie tego, co się porzuca (panieństwo, kawalerstwo), ale tego, co się zdobywa (mąż, żona).

Wady: Nietypowość. Niebezpieczeństwo krzywych interpretacji w stylu „Młoda daje dostęp pannom do Pana Młodego” itp.

1.4 Młoda rzuca welon kawalerom, Młody rzuca musznik pannom

Interpretacja: Pożegnanie panieństwa/ kawalerstwa. Rzucany rekwizyt staje się symbolem swoistego opuszczenia przez Pannę Młodą kawalerów, a przez Pana Młodego panien – wymownym symbolem ślubowania wierności i wyłączności w miłości małżeńskiej. Natomiast rekwizyt złapany jest symbolem pozyskania przez określoną pannę kawalera (którego symbolizuje musznik), a przez kawalera – panny (symbolizowanej przez welon).

Zalety: Oryginalność. Wersja ta umożliwia odegranie swoistych zaślubin nowej pary młodej, poprzez zakładanie przez nowego pana młodego welonu nowej pani młodej i musznika przez nową panią młodą nowemu panu młodemu.

Wady: Nietypowość. Welon może nie przetrwać walki kawalerów, jeśli do niej dojdzie. Nie wykluczone też, że kawalerowie, bardziej świadomi, o co walczą (welon jest symbolem bardziej wyrazistym niż musznik, czy mucha), nie będąc zainteresowanymi rychłym ożenkiem (a to sytuacja wśród mężczyzn powszechna) – walki o rekwizyt wcale nie podejmą.

2. Rzucamy czym i czy w ogóle?

2.1 Rzucanie welonem i musznikiem

W najprostszej wersji rzucamy welonem i musznikiem (muchą, krawatem). W tej wersji panny i kawalerowi walczą o złapanie jednego rekwizytu. Doświadczenie pokazuje, że owa walka nie zawsze jest gorliwa.

2.2 Poszukiwanie welonu i musznika

Na chwilę panny i kawalerowie opuszczają salę.

W tym czasie Młodzi chowają gdzieś rekwizyty. Zadaniem kawalerów i panien jest je odnaleźć. Ci, którym to się uda, zostają nową parą młodą. W przypadku, gdy dwie osoby tej samej płci odnajdą jednocześnie welon i musznik zabawę się powtarza.

2.3 Podawanie po kole

Panny i kawalerowie ustawiają się w dwa koła. Po czym rekwizyty (welon i musznik) przekazywane są pomiędzy nimi tyle razy, ile łącznie lat mają Młodzi. Na kim się przekazywanie zatrzyma, ten się staje nowym Młodym.

2.4 Wersja mieszana

Panny szukają bukietu, a panowie podają po kole.

2.5 Rekwizyty z karteczkami

Alternatywnym rozwiązaniem może być:

Rzucanie np. kwiatami (do panien) i muchami (krawatami) do kawalerów. W tej wersji do każdego z kwiatów, każdej z much przyczepiona jest karteczka z zapowiedzią najbliższych wydarzeń w przyszłości. Tylko jedne z nich zapowiadają rychłe małżeństwo i one wskazują na nową parę młodą.
Przebijanie kolejnych balonów, w których znajdują się karteczki z zapowiedzią przyszłości.

3. Rzucamy kiedy?

3.1 Równocześnie

Młodzi jednocześnie, na sygnał dany przez Wodzireja lub sobie nawzajem, w tym samym momencie rzucają rekwizytem. W tej wersji Młodzi mogą mieć odsłonięte oczy.

Zalety: Nie ma możliwości uzależniania swojego zaangażowania w łapanie (np. przez kawalera) od tego, która z osób płci przeciwnej (która panna) złapała wcześniej rekwizyt (welon). Unika się w ten sposób niezbyt miłego momentu, kiedy to po wyborze nowej Pani Młodej… żaden z kawalerów nie kwapi się by złapać muchę.

Wady: Nie ma możliwości obserwowania osób płci przeciwnej, przez osoby biorące udział w zabawie. Zmniejsza się też motywację do gorącej rywalizacji (zwłaszcza w przypadku kawalerów), jeśli nową panną młodą miałaby zostać szczególnie urodziwa panna.

3.2 Sekwencyjnie

Wskazane jest, by w tej wersji Młodzi mieli zasłonięte oczy (zawiązane, lub zasłonięte przez świadków). Możliwe są oczywiście dwa przypadki, choć pierwszy zdaje się być bardziej popularny (aż sam jestem ciekaw samopoczucia panów w przypadku, gdyby to oni mieliby pierwsi).

Najpierw wybiera się nową pannę młodą, a potem pana młodego
Najpierw wybiera się nowego pana młodego, a potem pannę młodą.
Zalety i Wady odwrotne względem wcześniej omawianego przypadku.

4. Rzucamy gdzie?

4.1 Młodzi otoczeni okręgiem przez nowych kandydatów

W zależności od wersji „kto rzuca do kogo” panny otaczają okręgiem pannę młodą (lub pana młodego), a kawalerowie (lub panny) otaczają okręgiem pana młodego. Kółka kręcą się w rytm muzyki i na sygnał dany przez Wodzireja lub przez Młodych sobie nawzajem, Młodzi wyrzucają rekwizyty za siebie (lub do góry).

4.2 Nowi kandydaci ustawiają się za Młodymi

Możliwe są tu co najmniej trzy wersje. Nowi kandydaci (panny i panowie):

1. Stoją za Młodymi (Młodzi siedzą naprzeciwko siebie)

2. Kucają za Młodymi

3. Stoją lub kucają w pewnej (co najmniej o parę kroków oddalonej) odległości, po czym muszą do welonu lub musznika dobiec.

5. Co się stanie z tymi, którzy złapią?

Poniższe dwa sposoby można stosować wymiennie. Tzn. zacząć np. od sposobu 5.1, a w przypadku braku chętnych do walki ogłosić sposób 5.2.

Można też nie informować w ogóle uczestników zabawy, że rozgrywają sposób 5.2, po czym tuż złapaniu rekwizytów zaskoczonym zwycięzcom powiedzieć: „Państwu już dziękujemy” 🙂

5.1 Zostają nową Parą Młodą

Zalety: Wybór nowej Pary Młodej dokonuje się szybko. Nagroda dla walecznych.

Wady: To klasyczne rozwiązanie i najczęściej spotykane, a więc i mało oryginalne.

5.2 Odpadają, a zabawa toczy się dalej 😉

Ważne w tej wersji jest to, by do zabawy przystąpiła jednakowa liczba panien i kawalerów.

Zalety: Oryginalność i element zaskoczenia.

Wady: Zabawa trwa dłużej. Nagradzani są też najbardziej nieruchliwi zawodnicy (choć to akurat może być też i zaletą 🙂

Jeśli choć jeden pomysł przypadł Ci do gustu – kliknij proszę lajka lub plusika, albo napisz krótki komentarz. Informacja zwrotna to rzecz miła i cenna.

Dziękuję! 🙂

Sylwester Laskowski
Wodzirej Double Wings

Niebanalne Pomysły
na Wesele

Wszystko, co powinieneś wiedzieć i o co warto zapytać

Zobacz więcej

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Bogusi i Rafała

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Bogusi i Rafała

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Bogusi i Rafała Zabawa oczepinowaZabawy weselne są fajne - a przynajmniej ja bardzo je lubię. Jeśli już bierzecie ślub i organizujecie wesele, no to aż się prosi, by zorganizować w jego trakcie zabawy "weselne"...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Doroty i Tomka

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Doroty i Tomka

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Doroty i Tomka Zabawa oczepinowaOsobiście lubię te warianty wyboru Nowej Pary Młodej, w której Goście mają na finalny wynik wpływ. Lubię również, gdy wpływ na ten wynik mają również Państwo Młodzi. A i bardzo...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Kasi i Arka

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Kasi i Arka

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Kasi i Arka Zabawa oczepinowaRycerskie zaślubiny stworzyły nam grunt do nietradycyjnego rzucania welonem i muchą. Kasia wzięła na siebie wybór nowego Pana, a Arek nowej Pani Młodej. Poszło zadziwiająco szybko...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marysi i Maćka

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marysi i Maćka

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Marysi i Maćka Zabawa oczepinowaZaraz po tym, jak się okazało, że dziewczyny nie palą się do łapania bukietu, wdrożyliśmy scenariusz awaryjny, który istotnie zmobilizował dziewczyny do większej aktywności ;)...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Teresy i Michała

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Teresy i Michała

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Teresy i Michała Zabawa oczepinowaTak, jak lubię - tuż przed wyborem nowej Pary Młodej mieliśmy Rycerskie Zaślubiny. W efekcie blisko nam było do tego, by Terasa mogła rzucać musznikiem do Panów, a Michał...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marty i Piotra

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marty i Piotra

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Marty i Piotra Zabawa oczepinowaTuż przed wyborem nowej Pary Młodej mieliśmy Rycerskie Zaślubiny. To naturalnie sprzyja nietradycyjnemu rzucaniu welonu i musznika - Pana Młodego welonem do dziewczyn, a Pani...

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marzeny i Andrzeja

„Wybór nowej Pary Młodej” na weselu Marzeny i Andrzeja

Wodzireje Double Wings "Wybór nowej Pary Młodej"na weselu Marzeny i Andrzeja Zabawa oczepinowaNową Parę Młodą wybierać można na wiele sposobów. Ten z powyższego filmików jest jednym zm moich ulubionych 🙂 Najlepsze dla Was! Sylwester Laskowski Wodzirej Double Wings...